تامین توان سیستم های حفاظتی

تامین توان سیستم های حفاظتی
 
توان الکتريکي مورد نياز سيستم، از خطوط توان مجاور منطقه حفاظتی گرفته می شود همچنین توان مورد نیاز سیستم، از انرژی تولیدی توسط سلول های خورشیدی موجود در نیروگاه قابل تأمين است و به دلیل این که در زمان های شب در پنل های خورشیدی تولید انرژی انجام نمی شود، استفاده از باتری های پشتیبان اجتناب ناپذیر خواهد بود. بدين منظور، در سيستم پیشنهادي، تابلوهاي مجهز به پنل هاي خورشيدي 40 واتي و باتري هاي پشتيبان 48 آمپرساعتي، با نصب در در امتداد آنالایزرهای سیستم پيش بيني شده است. مشخصات طراحي شده براي سيستم، قابليت تأمین توان الکتريکي مورد نياز سيستم حتي در صورت وجود 5 روز ابري متوالي بدون هيچگونه تابش اشعه خورشيد را دارند. آرايش پانل هاي خورشيدي بصورت دو تکه افقي و شيب 45 درجه، امکان جذب ماکزيمم توان خورشيدي را فراهم خواهند کرد. باتري هاي سيستم از نوع لید اسيد، و از نوع قابل شارژ مي باشند. سيستم خورشيدي طراحي شده مجهز به رگولاتور باتري شارژ بين باتري و شارژر، که کارکرد اصلي آن، ممانعت از اورشارژ شدن باتري است، مي باشد. همچنين تابلوها تغذيه، مجهز به نشانگر سطح ولتاژ و ميزان شارژ باتري ها مي باشند. 

نمونه ای از تغذیه انرژایزر فنس الکتریکی توسط پنل های خورشیدی در تصاویر زیر نشان داده شده است.