مقالات


مقالات مرتبط با حفاظت پیرامونی نوین
 
سیستم های حفاظت پیرامونی به کلیه روش هایی اطلاق می شود که منطقه مورد نظر را در برابر نفوذ عوامل مختلف محافظت کرده و در راستای شناسایی عامل مزاحم اقدامات لازم را انجام دهد. در این قسمت مقالات متنوعی در راستای آشنایی با جزئیات انواع سیستم های حفاظت پیرامونی و دانش روز دنیا در جهت افزایش امنیت فیزیکی منطقه حفاظتی ارائه شده است.
 
حفاظت پیرامونی چیست؟


حفاظت پیرامونی با دوربین های مدار بسته


ژئورجیستریشن در دوربین های مدار بسته

تشخیص رفتار غیر عادی در سیستم حفاظت پیرامونی